Stemax Industri AB
/

 

 

Mervärde för våra kunder

Mervärde för tillväxtmarknaden, Serbien

 • Kommunikation på svenska och engelska då svensktalande personal finns på plats i Serbien
 • Kvalitetssäkring via noggrann dokumentation
 • Biltransporter med ledtider under en vecka från Serbien till Sverige
 • Flygtransporter inom 24 timmar
 • Skräddarsydda lösningar för emballering och skydd av färdiggods
 • Möjlighet till lagerhållning i Sverige
 • Vi skapar nya arbetstillfällen, bidrar till att minska arbetslösheten
 • Samtliga anställda har marknadsmässiga avtal
 • De anställda och deras familjer är försäkrade
 • Jämn könsfördelning, hälften av de anställda i produktionen är kvinnor
 • Alla våra affärer sköts lagligt och vi motverkar korruption