Stemax Industri AB
/

 

 

Vår affärsidé 

Vi erbjuder våra kunder tjänster inom skärande bearbetning, optimala formlösningar för plåt och rördetaljer, och montering till ett attraktivt pris och hög kvalité.

Med kunskap och erfarenhet från olika branscher har vi möjlighet att tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda både standardiserade och kundanpassade lösningar.

Genom vårt unika samarbete i företagsgruppen kan vi erbjuda produktion både i Sverige och i Serbien. Produktionen via vårt helägda dotterbolag i Serbien ger oss möjlighet att ge våra kunder ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Vi bygger långsiktiga kundrelationer genom att återkommande producera högkvalitativa produkter och överträffa våra kunders förväntningar.